Dit is de Nederlandse site!


U kunt hier artikelen lezen in:
-Word (.doc of .htm, waarbij de .htm problemen kan veroorzaken als u niet Internet Explorer gebruikt).
-In Acrobat Reader (.pdf) met eventueel plaatjes/workfiles in Excel (.xls).
Of u kunt direct de artikelen downloaden in postscript (.ps) formaat.
-De onderstreepte artikelen zijn nog niet geheel klaar, maar er wordt aan gewerkt!
Homepage


De zaak Lucy de B

Twee grote artikelen verschenen in Trouw en de NRC op 13 maart naar aanleiding van het artikel door statistici veroordeeld?, verschenen in het Nederlands Juristen Blad van 26 maart. Op 2 april werd er een middag van de vereniging voor statistiek aan deze dag gewijd. mijn sheets, Mijn conclusies na die dag zijn nog veel verbijsterender dan voorheen: De statistische analyse pleit voor de onschuld van Lucy de B. Zie Conclusie, waarin ingegaan wordt op deze middag en ingezonden brieven in de NRC. De berekeningen die gebruikt zijn, zijn weergegeven in schuldig of niet?

Algemeen

Een artikel over de geschiedenis van de Bayesiaanse manier van beslissen onder onzekerheid, die uiteindelijk uitmondde in de 'godsdienst oorlog' tussen klassieke statistici en Bayesiaanse statistici.
.pdf, .ps

Een razende Bayesiaan laat horen waarom klassieke statistici het fout doen en er eigenlijk maar 1 goede manier is om beslissingen onder onzekerheid te nemen: de Bayesiaanse manier. .doc of: .htm, .ps

Eenvoudige beginselen

Wat is een kans
Nut en kansen


Aardige kanspuzzeltjes met een Bayesiaanse invalshoek

Twee pianisten die beiden hetzelfde stuk spelen, maken gemiddeld per minuut een ander aantal fouten. Stel u hoort geen fout: welke pianist was het? Een leuk puzzeltje, gemakkelijk met Bayes op te lossen. .pdf, .ps

Had Nederland niet gewoon wereldkampioen kunnen worden in 1990? Lees hier wat onze kans was a la Bayes. .doc of: .htm, .ps

Er is een moord gepleegd! Bij onderzoek blijkt dat de moordenaar bloedgroep A heeft en dat er 2 verdachten zijn. Een van de verdachten wordt aangehouden en blijkt bloedgroep A te hebben, de ander is voortvluchtig. Wat is nu de kans dat de aangehouden verdachte de moordenaar is?
Een leuk puzzeltje: .pdf, .ps
En het antwoord: .pdf, .ps

Het raadsel van de drie deuren
Kiezen of loten


Technisch eenvoudige stukjes

Kalman Filters. .pdf, .ps
Tevens is ook de Excel workfile, waarin een Kalman filter is uitgewerkt, te bezichtigen. .xls

Een eenvoudige kijk op Hierarchische modellen

Uitgebreidere stukken

Eind oktober 1987 was er enige commotie over de bekendmaking van prof. G.A. de Jonge dat er sterke aanwijzingen zijn voor een verband tussen buikligging bij baby's en wiegendood. Moeten baby's op hun buik worden gelegd of juist niet? .doc of: .htm, .ps

Schilderijen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ook goed geschikt om er eens een econometrisch model op los te laten. Het artikel (onder de naam "Pricing the Priceless" al verschenen in de Avenir [5, jaargang 6]) is in het Nederlands en in het Engels te lezen.
Nederlandse versie: .doc of: .htm, .ps &
English version: .doc or: .htm, .ps

Expertsystemen voor de belastingcontroleHomepage