Onno Bouwmeester

Email: o.bouwmeester@vu.nl

CV: cv2016.doc


Na verdediging proefschrift, 14 januari 2008               Foto: Hester Mieras

 

Dissertation:

http://hdl.handle.net/1871/11506

 

Interviews on dissertation (Dutch):

interview volkskrant.pdf

interview staatcourant.pdf

http://audio.omroep.nl/radio5/teleac/hoezo/20080116-21.mp3

 

 

Boek/Monograph:
2010: Economic advice and rhetoric: Why do consultants perform better than academic advisers. Cheltenham: Elgar

            http://www.elgaronline.com/abstract/9781848442634.xml
2017: The social construction of rationality: Policy debates and the power of good reasons. London: Routledge

            http://rdcu.be/tPkW


Wetenschappelijke artikelen/Scientific articles (co-)authored:
2016: The paradoxical effect of self-categorization on work stress in a high-status occupation: Insights from management consulting. HR 69(9) pp. 1823–1852

            http://hum.sagepub.com/content/69/9/1823

2015: The paradoxical image of consultant expertise: a rhetorical deconstruction. MD 53(10) pp. 2433 – 2456

            http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/MD-11-2014-0653

2015: The Power of Arguments: ‘How Entrepreneurs Convince Stakeholders of the Legitimate Distinctiveness of Their Ventures. JBV 30(4) pp. 616–631

            http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902614000743

2013: Consultant jokes about managing uncertainty: Coping by humor. International Studies of Management & Organization 43(3) pp. 41-57

            http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/IMO0020-8825430303

2013: Field Dependency of Argumentation Rationality in Decision-Making Debates. Journal of Management Inquiry 22(4) pp 415-433

            http://dx.doi.org/10.1177/1056492612469727

2011: Consultants as legitimizers:  Exploring their rhetoric JOCM 24:4

            http://www.emeraldinsight.com/fwd.htm?id=aob&ini=aob&doi=10.1108/09534811111144601

2008: De argumentatiepraktijk van consultants en academische adviseurs M&O 58:6

            http://hdl.handle.net/1871/35567
2008: Situationele rationaliteit in publieke besluitvorming FiB 18:2

            http://hdl.handle.net/1871/13138

2005: Span of control van afdelingsmanagers in ziekenhuizen MAB 79:3

            http://www.mab-online.nl/pdf/387/087_096_MAB%2003.pdf


Hoofdstukken/Book chapters (co-)authored:
2012: Consultants and persuasive argumentation

            http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?sid=de2e743d-b543-4880-b73e-4697f46ca989%40sessionmgr103&vid=0&hid=124&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=470134&db=nlebk

2009: Een professionele adviseur moet kunnen overtuigen

            http://hdl.handle.net/1871/15733
2009: Strategisch advies als het wegen van argumenten

            http://hdl.handle.net/1871/15415
2008: Stelligheid problematiseren: debatten in de organisatiekunde

            http://hdl.handle.net/1871/15815

Artikelen in vaktijdschriften
2011: Lachen om adviseurs: Grappen over ethiek helpen bij zelfreflectie.
Management en consulting nr.4 pp.41-43

            http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/35566

2008: Economisch contractonderzoek en het economisch adviesbegrip Vuurwerk nr 2 pp. 28-32

            http://www.feweb.vu.nl/nl/over-de-faculteit/relatie-magazine/index.asp
2008: Consultants houden van wetenschap maar relativeren hun universitaire kennis: De academische schizofrenie van adviseurs.

            Management en Consulting nr. 6 pp. 50-53
2008: Advies als argumentatie

          Management en Consulting (5 maart 2008)